Certificari

OHSAS 18001

Certifică sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale al organizaţiei S.C. SAV Integrated Systems S.R.L. pentru următoarele activităţi : consultanţă, proiectare, dezvoltare, execuţie, verficare, service/mentenanţă pentru sisteme integrate de securitate, audio, video şi control.

Solutii

Newsletter