Certificari

ISO 27001

Certifică organizaţia S.C. SAV Integrated Systems S.R.L. pentru următoarele activităţi : consultanţa, proiectare, dezvoltare, execuţie, verificare, service/mentenanţă pentru sisteme integrate de securitate, audio, video şi control.

 

Are implementat şi menţine un sistem de management al securităţii informaţiilor conform condiţiilor din standardul ISO/IEC 27001 : 2005

Solutii

Newsletter