Certificari

ISO 14001

Certifică sistemul de management de mediu al organizaţiei S.C. SAV Integrated Systems S.R.L. pentru următoarele activităţi : consultanţă, proiectare, dezvoltare, execuţie, verificare, service/mentenanţă pentru sisteme integrate de securitate, audio, video şi control conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 14001 : 2005 (ISO 14001 : 2004)

Solutii

Newsletter