Certificari

ISO 9001

Certifică organizaţia S.C. SAV Integrated Systems S.R.L. pentru următoarele activităţi : consultanţă, proiectare, dezvoltare, execuţie, verificare, service/mentenanţă pentru sisteme integrate de securitate, audio, video şi control

Are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii conform condiţiilor din standardul ISO 9001 : 2008

Solutii

Newsletter